ขายบ้านไม้เก่า สองชัน ราคา หกหมืนห้าพันบาท ห่างจากตั่วเมืองเชียงใหม่ 35 ก.ม


ขายบ้านไม้เก่า สองชัน ราคา หกหมืนห้าพันบาท ห่างจากตั่วเมืองเชียงใหม่ 35 ก.ม

ขายบ้านไม้เก่า สองชัน ราคา หกหมืนห้าพันบาท ห่างจากตั่วเมืองเชียงใหม่ 35 ก.ม โทร 0818852011

สนใจกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณสวัด 0818852011
dej2519@hotmail.com


ราคา 0.00 บาท

รายละเอียด

  • รหัส ID8E46WQL
  • พื้นที่ 36 ตร.วา
  • ราคารวม 0.00
  • ประเภทอสังหาฯ บ้านเดี่ยว
  • จังหวัด เชียงใหม่
  • อำเภอ/เขต ดอยสะเก็ด
  • ตำบล/แขวง ป่าเมี่ยง
  •  
  • วันที่ลงประกาศ 02/23/2012
  • จำนวนผู้ชม 5236

อสังหาฯในจังหวัดเชียงใหม่ Title  ผู้เข้าชม  ลงประกาศวันที่
ที่ดิน 7 ไร่ ติดลำธาร ราคา ไร่ละ 250,000 (ไร่ละสองแสนห้าหมื่น)KKK
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
1192014-06-17
ขายที่ดิน 3 ไร่ ติดถนน ราคาไร่ละ 120,000 บาท (ไร่ละหนึ่งแสนสองหมื่นบาท) KKK
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
1202014-06-16
ที่ดิน 8 ไร่ไร่ละ 200000 (สองแสนบาท)fff
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
1042014-06-15
ขายทีดินติดลำธาร 300 ม. 9 ไร่ ราคาไร่ละ 500000(ไร่ละห้าแสนบาท)Bbb
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
1132014-06-15
ขายที่ดินติดลำธาร 5 ไร่ ราคาไร่ละ 200,000 บาทKKK
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
1162014-06-15
ที่ดิน 7 ไร่ ติดลำธาร ราคา ไร่ละ 250,000 ( ไร่ละสองแสนห้าหมื่น)KKK
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
1102014-06-14
ที่ดิน 1 ไร่ ติดถนน โฉนด ราคาตาราวาละ 2,000 พันบาทKKK
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
1202014-06-13
ขายที่ดินติดลำธาร 300 ม. 9 ไร่ ราคาไร่ละ 500000(ไร่ละห้าแสนบาท)KKK..
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
1282014-06-12
ขายที่ดินติดลำธาร 300 ม. 9 ไร่ ราคาไร่ละ 500000(ไร่ละห้าแสนบาท)KKK.
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
1302014-06-11
ขายที่ดินติดลำธาร 300 ม. 9 ไร่ ราคาไร่ละ 500000(ไร่ละห้าแสนบาท)KKK
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
1312014-06-10
KKKkขายที่ดินติดลำธาร 5 ไร่ ราคาไร่ละ 200,000 บาท...
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
1702014-06-08
fffที่ดิน 8 ขายไร่ละ 200000 (สองแสนบาท)
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
1662014-06-08
KKKขายที่ดินติดลำธาร 5 ไร่ ราคาไร่ละ 200,000 บาท...
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
1752014-06-07
KKKขายที่ดินติดลำธาร 5 ไร่ ราคาไร่ละ 200,000 บาท...
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
1632014-06-06
DDDที่ดิน 1 ไร่ ติดถนน โฉนด ราคาตาราวาละ 2,000 พันบาท
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
1872014-06-05
M.ขายทีดิน วิวสวยติดลำธาร เนื้อที่ 9 ไร่ ราคา ไร่ละ 500000 บาท
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
1572014-06-05
KKKขายที่ดินติดลำธาร 5 ไร่ ราคาไร่ละ 200,000 บาท
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
1432014-06-05
KKKสวนลำไย 30 ไร่ (แบ่งข่าย) ราคาไร่ละ150000(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
1412014-06-02
fffที่ดินเชียงใหม่มีโฉนด 16 ไร่ ไร่ละ สี่แสนห้าหมื่นบาท
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
1932014-06-01
SSSที่ดิน1 ไร่ ติดถนน โฉนด ราคาตาราวาละ2,000 พันบาท
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
1912014-06-01
III ทีดิน 194 ตารางวาโฉนดขายตารางวาละ 3000 บาท
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
1902014-05-29
fffที่ดินเชียงใหม่มีโฉนด 16 ไร่ ไร่ละ สี่แสนห้าหมื่นบาท
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
2152014-05-23
KKKที่ดิน 4 ไร่ ราคา ไร่ละ 80,000 (แปดหมื่นบาท)
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
2322014-05-23
fffที่ดินเชียงใหม่มีโฉนด 16 ไร่ ไร่ละ สี่แสนห้าหมื่นบาท
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
2782014-05-14
KKKขายที่ดิน 60 ไร่ ราคาไร่ละ 40000(สี่หมื่นบาท)
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
2772014-05-13
KKKขายที่ดิน 60 ไร่ ราคาไร่ละ 40000(สี่หมื่นบาท)
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
2642014-05-13
fffที่ดินเชียงใหม่มีโฉนด 16 ไร่ ไร่ละ สี่แสนห้าหมื่นบาท
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
2812014-05-13
KKKทีดิน 1 ไร่ ติดถนน โฉนด ราคาตาราวาละ 2,000 พันบาท)
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
2852014-05-09
SSSที่ดิน 1 ไร่ ติดถนน โฉนดราคาตาราวาละ 2,000 พันบาท
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
3272014-04-28
fffที่ดินเชียงใหม่มีโฉนด 16 ไร่ ไร่ละ สี่แสนห้าหมื่นบาท
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
3392014-04-28
SSS ที่ดิน 1 ไร่ ติดถนนโฉนด ราคาตาราวาละ 2,000 พันบาท
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
3232014-04-27
fffที่ดินเชียงใหม่มีโฉนด 16 ไร่ ไร่ละ สี่แสนห้าหมื่นบาท
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
3402014-04-27
fffที่ดินเชียงใหม่มีโฉนด 16 ไร่ ไร่ละ สี่แสนห้าหมื่นบาท
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
3162014-04-26
SSSที่ดิน 1 ไร่ ติดถนน โฉด ราคาตาราวาละ 2,000 พันบาท
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
3272014-04-24
-SSS ที่ดิน 1 ไร่ ติดถนน โฉนด ราคาตาราวาละ 2,000 พันบาท-
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
3472014-04-20
DDD ที่ดิน 194 ตารางวา ฉโนด ขายตารางวาละ 3000 บาท
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
3792014-04-10
DDD ที่ดิน 194 ตารางวา ฉโนด ขายตารางวาละ 3000 บาท
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ
3812014-04-10
SSS ที่ดินเชียงใหม่มีโฉนด 16 ไร่ ไร่ละ สี่แสนห้าหมื่นบาท
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
3662014-04-08
ทีดิน 8 ขายไร่ละ 150000+++
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ
3892014-04-02
++++++++++ทีดิน 194 ตารางวา ฉโนด ขายตารางวาละ 3000 บาท
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
4012014-03-31
6 ไร่ โฉนด แบ่งขาย ตารางวาละ 2500
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
3952014-03-30
ที่ดินเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง 9ไร่ ติดน้ำพุร้อน เหมาะทำรีสอร์ท ต่อรองราคาได้
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ pure
3942014-03-28
6 ไร่ โฉนด แบ่งขาย ตารางวาละ 2500
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
3942014-03-27
ทีดิน 194 ตารางวา ฉโนด ขายตารางวาละ 3000 บาท542
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
3842014-03-26
ที่ดิน 194 ตารางวา ฉโนด ขายตารางวาละ 3000 บาท
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
4352014-03-24
อที่ดินวิวสวย 7 ไร่ น.ส3 ราคาไร่ละ 200000(สองแสนบาท)
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
4172014-03-24
ที่ดิน 194 ตารางวา ฉโนด ขายตารางวาละ 3000 บาท
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
4412014-03-18
ที่ดินเชียงใหม่มีโฉนด 16 ไร่ ไร่ละ สี่แสนห้าหมื่นบาท
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
4402014-03-17
ขายที่ดินโฉนด 4 ไร่ บ้านสันมะแปป สันกำแพง เชียงใหม่ราคาไร่ละ สี่แสนเจ็ดหมื่นบาท
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ สมาน
4432014-03-14
ที่ดินเชียงใหม่มีโฉนด 16 ไร่ ไร่ละ สี่แสนห้าหมื่นบาท
ประเภท ที่ดิน โดยคุณ จิระเดช
4112014-03-08